ZUS 2014

 

Wysokość składek dla przedsiębiorców w Polsce zależy od  zadeklarowanych przez nich. (może i lepiej) jednak Ustawodawcy ustalili minimalne kwoty tych deklaracji które zależą od przeciętnego wynagrodzenia a raczej od ich prognoz.

 

Co rok w grudniu Sejm i Senat uchwalają Ustawę budżetową która zawiera  prognozę przeciętnego wynagrodzenia w następnym roku kalendarzowym, której 60 % to minimalna podstawa składek na Ubezpieczenie Społeczne dla przedsiębiorców w następnym roku podstawą składek na ubezpieczenie społeczne.

 

 

 

W 2014 r. ta prognoza wynosi: 3746 zł miesięcznie czyli minimalna podstawa składek na :

 

Ubezpieczenie rentowe;

ubezpieczenie emerytalne;

ubezpieczenie chorobowe;

ubezpieczenie wypadkowe

Fundusz Pracy

 

wynosi: 2247,60 zł miesięcznie

 

 

Czyli składki na te ubezpieczenia w 2014 roku będą wynosić minimum:

 

ubezpieczenie rentowe: 2247,6 x 8% = 179,81 zł

u. emerytalne: 2247,6 x 19,52% = 438,73zł

u. chorobowe * 2247,6 x 2,45% = 55,07 zł

u. wypadkowe ** 2247,6 x 1,93% = 43,38 zł

F. Pracy 2247,6 x 2,45% = 55,07 zł

 

 

Razem wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od stycznia do grudnia  2014 roku dla przedsiębiorcy zgłaszających w poprzednim roku średnio do 9 osób od których były opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe będzie wynosić :772,06 zł zaś bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego: 716,99

 

* Ubezpieczenie dobrowolne

** Stawka ubezpieczenia obowiązuje przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników oraz zatrudniających którzy w poprzednim roku przeciętnie miesięcznie zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób wraz z samym przedsiębiorcom.

 

Ustawodawca dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przewidział możliwość opłaty składek poniżej minimalnych. Dotyczy to przedsiębiorców w okresie pierwszych 24 miesięcy działalności w którym to okresie można obniżyć podstawę wymiaru składki do 30 % najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku.

 

W 2013 roku najniższe wynagrodzenie brutto wynosi : 1680 zł miesięcznie :

 

Podstawa składek dla małych przedsiębiorców wynosi więc: 504 zł miesięcznie

 

 

 

Czyli składki na te ubezpieczenia dla nowych przedsiębiorców w 2013 roku będą wynosić minimum:

 

ubezpieczenie rentowe: 504 x 8% = 40,32 zł

u. emerytalne: 504x 19,52% = 98,38zł

u. chorobowe * 504 x 2,45% = 12,35 zł

u. wypadkowe ** 504 x 1,93% = 9,73 zł

F. Pracy *** = 0

 

* Ubezpieczenie dobrowolne

** Stawka ubezpieczenia obowiązuje przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników oraz zatrudniających którzy w poprzednim roku przeciętnie miesięcznie zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób wraz z samym przedsiębiorcom.

*** Składka na Fundusz Pracy wynosi 0 gdyż opłaca się ją wyłącznie jeżeli podstawa tej składki jest wyższa niż wartość najniższego wynagrodzenia czyli w 2013 roku wyższa niż 1600 zł

 

Podstawę do S. na fundusz Pracy liczy się proporcjonalnie w skali całego miesiąca czyli jeżeli podstawa za cały miesiąc będzie wyższa niż 1680 zł brutto jednak składka dotyczy części miesiąca wtedy składkę się nalicza od kwoty za tę część miesiąca jeżeli jednak podstawa za cały miesiąc jest niższa niż 1680 zł wtedy nie nalicza się jej wcale jak jest w tym przypadku.

 

Suma minimalnych składek wynosi więc dla nowych przedsiębiorców w 2014 r 160,78 zł miesięcznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zaś bez niego: 148,43

 

Do zobowiązań wobec. ZUS należy również doliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tu już nie ma ulgi dla nowych przedsiębiorców więc minimum podstawa tego ubezpieczenia wynosi

 

W 2013 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy zarówno nowego jak i pozostałeych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., włącznie z wypłatami z zysku) którą w dniu 20.01.2014 r. ogłosił Prezes GUS.


Wynagrodzenie to wynosi: 4005,97 zł

Minimalna pdstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. wynosi: 4005,97 x 75% = 3004,48 zł

 

Minimalna miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wynosi: 3004,48 x 9% = 270,4 zł

 

Składka w tej kwocie będze wymagalna dopiero w lutym, gdy będziemy płacić skłądki za styczeń

 Miesięczna składka zdrowotna za pracownika: (Wynagrodzenie brutto - wysokość składki miesięcznej emerytalnej i rentowej tylko potrąconej i zapłaconej z wynagrodzenia pracownika a nie zapłaconej przez pracodawcę oraz wysokość miesięcznej składki chorobowej pracownika) x 9%

 

Z tego 7,75 % odlicza się od podatku

 

Nr rachunków ZUS na które należy wpłacać składki Podane są na stronie ZUS:

 

Tagi: Składki ZUS, ZUS dla przedsiebiorców, Składki ZUS 2013, ZUS 2013, Informacje ZUS Składki 2013, Składki na zubezpieczenie 2013, Składka zdrowotna 2013, Ubezpieczenie zdrowotne, Zdrowotna 2013.